Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄŻKU

Rekrutacja zakończonaDnia 17.03.2014r zakończono nabór uczestników kolejnej edycji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą „Aktywność społeczna w gminie Raciążek”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowano 28 uczestników (15 kobiet i 13 mężczyzn), którzy wezmą udział w zorganizowanych warsztatach aktywizujących, psychologicznych oraz szkoleniach: ,,Cukiernik” – 8 osób, ,,Pracownik remontowo-budowlany” – 11 osób i ,,Florysta” – 9 osób. Osoby te zostały zrekrutowane przez pracowników socjalnych oraz wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w projekcie .

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psychospołecznych i środowiskowych.

GOPS RACIĄŻEK