Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄŻKU

Spotkanie rekrutacyjneW dniu 28 lutego 2014r w sali budynku OSP Raciążek odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne dotyczące kolejnej edycji projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku p.n. Aktywność społeczna w gminie Raciążek”.

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo będących klientami pomocy społecznej.

Podczas spotkania potencjalnym odbiorcom przybliżono cele i zasady uczestnictwa w projekcie oraz przedstawiono sprawozdanie z realizacji projektu w latach ubiegłych.

Z pośród zgromadzonych osób komisja rekrutacyjna wyłoni 28 osób, które wezmą udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, treningu motywacji i kompetencji społecznych oraz kursach zawodowych: cukiernik, pracownik remontowo budowlany i florysta.

Uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek w postaci kawy, herbata i ciasta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.GOPS RACIĄŻEK