Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄŻKUPOKL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

---------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku w ramach Projektu systemowego

Aktywność społeczna w gminie Raciążek”
ZAPRASZA
wszystkich uczestników Projektu
na „
Konferencję podsumowującą Projekt,

która odbędzie się
dnia 05 grudnia 2014 roku w Ochotniczej Stra
ży Pożarnej w Raciążku  o godzinie 17.00.
Serdecznie zapraszamy- Zespó
ł zarządzający Projektem

Spotkanie ma na celu podsumowanie projektu systemowegoAktywność społeczna w gminie Raciążekrealizawanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, porzez zaprezentowanie osiągniętych efektów wdrażania programu uczestnikom konferencji. Przedstawione zostaną sukcesy gminy Raciążek w kontekście PO KL, w tym wartość dodatkowych środków pieniężnych otrzymanych od Instytucji Zarządzającej PO KL na realizację Projektu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA DO RESTAURACJI „POLKA”

KURS BUDOWLANY

KURS FLORYSTYCZNY

KURS CUKIERNICZY

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

TRENING MOTYWACJI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

INDYWIDUALNE ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Harmonogram zajęć - „Florystka, Cukiernik” Sierpień 2014

Harmonogram zajęć - „Florystka” Lipiec 2014

Harmonogram zajęć - „Pracownik remontowo-budowlany”

Harmonogram zajęć

Spotkanie inauguracyjne uczestników projektu "Aktywność społeczna w gminie Raciążek”

Zakończenie rekrutacji do projektu „Aktywność społeczna w gminie Raciążek”

Spotkanie rekrutacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku rozpoczął realizację VII edycji projektu systemowego„Aktywność społeczna w gminie Raciążek”

GOPS RACIĄŻEK