Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄZKUAKTUALNOŚCI:

-----------------------------------------------------------

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogą korzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca maja 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążku, osoby, które otrzymały lub otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogą/będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie jest dystrybuowana w formie paczek żywnościowych).

Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.

Oprócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku, realizuje cykliczne działania takie jak: warsztaty kulinarne „Cuda smaki”, dietetyczno-żywieniowe, niemarnowania żywności.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku objął wsparciem żywnościowym 370 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące dla 24 osób (warsztaty kulinarne). Na bieżąco także informowaliśmy o miejscach oraz terminie realizacji działań EFS.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.


Celem przystąpienia do powyższego programu operacyjnego jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Raciążek. Pomoc żywnościowa przyznawana jest w formie paczek z artykułami spożywczymi.
Do kogo kierowana jest pomoc w ramach Programu?


Wsparcie trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. wynosi 634 zł, zaś dla osoby w rodzinie 514 zł, co w praktyce oznacza, że od 1 października 2015 r. pomoc w ramach PO PŻ udzielana jest osobom/rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza:


- dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł (150 % wynosi  951,00 zł)

- dla osoby w rodzinie 514 zł  ( 150% wynosi 771,00 zł)Jak uzyskać skierowanie?


Warunkiem skorzystania z pomocy jest posiadanie SKIEROWANIA wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku. Jest to warunek niezbędny, dlatego prosimy pamiętać, aby każda osoba zgłaszająca się po odbiór paczek żywnościowych miała przy sobie, wcześniej wystawione skierowanie.


Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku.


Kwalifikowanie osób do Programu


Kierowaniem i kwalifikowaniem mieszkańców gminy Raciążek do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2016 zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku zgodnie z miejscem zamieszkania osób zainteresowanych.


Informacje dotyczące terminu wydawania SKIEROWAŃ oraz terminu wydawania żywności będą podawane na bieżąco na stronie internetowej http://gops.raciazek.lo.pl/ oraz poprzez sms-owy system powiadamiania mieszkańców.

Rejestracja za pomocą kodu SMS


Zarejestruj się zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Kod rejestrujący

Kod wyrejestrowujący

Tak.cal073

Nie.cal073Krok 1

Wyślij SMS-a o treści Tak.cal073 na numer 661 000 112


Krok 2

Na Twój numer zostanie przesłany SMS z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacją


Krok 3

Jeśli zaakceptujesz zapisy w regulaminie odeślij SMS-a o treści ZGODA na numer 661 000 112


Krok 4

Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS-a z potwierdzeniem.
UWAGA – OD 01 STYCZNIA 2017 R. ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO SKORZYSTANIA Z POPŻ – 200%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku informuje, że osoby samotne, których dochód nie przekracza 1.268 zł oraz osoby w rodzinach, których dochód nie przekracza 1.028 zł na osobę mogą skorzystać z pomocy żywnościowej wydawanej w formie paczek żywnościowych. Pomoc jest realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z GOPS, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. GOPS zachęca osoby, które nie korzystają z pomocy, ale spełniają kryterium dochodowe do zgłaszania się - skierowania wydawane są przez tut. GOPS.


Od 1 stycznia 2017 r. pomoc w ramach PO PŻ udzielana jest osobom/rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza:


- dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł (200 % wynosi  1.268,00 zł)

- dla osoby w rodzinie 514 zł  ( 200% wynosi 1.028,00 zł)O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku prosi osoby kwalifikujące się do świadczeń społecznych o zgłoszenie się do tut. GOPS w celu odbioru żywności w dniu 10.01.2017 r. (wtorek) od godz. 12.00 do 16.00.

Prosimy zgłaszać się tylko w wyznaczonym terminie!

Po dniu 10.01.2017 r. żywność nie będzie wydawana!-----------------------------------------------------------------------------------------
 

GOPS RACIĄŻEK